Последняя запись

Акт «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев» Положение о Комиссии по этике Съезда народных депутатов
Admin / Страница 3

Admin

AKT O Ruchu Oporu PL

Kongres Deputowanych Ludowych uważa, że władza polityczna w Rosji została zawłaszczona i przejęta przez reżim Putina, z naruszeniem podstaw rosyjskiego