https://rosdep.org/en/glavnaya-english
International / APEL I Kongresu Deputowanych Ludowych do rządów i parlamentów państw koalicji antyputinowskiej POL
International

APEL I Kongresu Deputowanych Ludowych do rządów i parlamentów państw koalicji antyputinowskiej POL

December 6, 2022

Поделится новостью

6 listopada, 2022 r.                                                                                 Jabłonna, Poland

 

 

Szanowni Państwo!

 

Dziś, gdy Europa i cały świat znajdują się w krytycznym punkcie swojej historii,

 

Kiedy w Rosji niszczone są ostatnie ślady legalnej działalności politycznej, rząd kraju utracił wszelkie oznaki legalności, a władza jest uzurpowana,

 

Kiedy wszyscy najbardziej znaczący przedstawiciele opozycji są albo więzieni, albo zmuszeni do emigracji,

 

Kiedy Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina stała się ośrodkiem agresji zbrojnej przeciwko sąsiednim narodom i źródłem zagrożenia dla świata,

 

My, legalnie wybrani rosyjscy deputowani, którzy otrzymali swoje mandaty od obywateli Rosji w latach przedwojennych, w wyniku wyborów uznanych przez społeczność międzynarodową, zebraliśmy się, aby pracować w ramach Kongresu Deputowanych Ludowych.

 

Informujemy, że przyjmujemy władzę legalnego parlamentu tymczasowego Rosji, który będzie sprawował swoje funkcje aż do wyboru nowych, legalnych władz.

 

Proponujemy nawiązanie formalnej relacji między nami i zrezygnowanie z kontaktu z rosyjską Dumą Państwową, Rządem Federacji Rosyjskiej i Prezydentem Federacji Rosyjskiej jako prawowitymi przedstawicielami Rosji i jej narodu.

 

Jesteśmy gotowi koordynować wspólne działania w imieniu Rosji w celu identyfikacji i ukarania winnych zbrodni wojennych w Ukrainie, a także w celu wdrożenia efektywnej polityki sankcji wobec obywateli Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnych za rozpętanie i prowadzenie działań wojennych.

 

Prosimy także informować nas w sprawie aktywów Federacji Rosyjskiej zajętych w waszym kraju i objętych subsankcjami obywateli rosyjskich w celu jak najszybszego ich odblokowania i wykorzystania do odbudowy gospodarki Ukrainy, dotkniętej agresją putinowskiego reżimu.

 

Wybraliśmy stałego nadzwyczajnego i pelnomocnego przedstawiciela ds. komunikacji – Prof. Wladimira Ponomariowa (+48 888 41 69 41).

 

Załączamy krótką informację o Kongresie oraz oficjalnу Apel Kongresu do narodów koalicji antyputinowskiej.

 

 

W imieniu I Kongresu Deputowanych Ludowych (59 deputowanych z 32 obwodów Rosji) członkowie Rady Wykonawczej Kongresu:

 

 

(Gennadij Gudkow, przewodniczący I Kongresu)

 

 

 

(Ilja Ponomarjow, przewodniczący RW Kongresu)

 

 

 

Kontakt: official@rosdep.org

 

Kongres Deputowanych Ludowych

ORĘDZIE
do obywateli Europy i Ameryki, i wszystkich zachodnich sojuszników koalicji antyputinowskiej

 

6 listopada, 2022 r.                                                                                 Jabłonna, Poland

 

Drodzy przyjaciele, sojusznicy koalicji antyputinowskiej!

Cały świat jest głęboko poruszony wojną, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie.

Stało się niewyobrażalne. W XXI wieku, w centrum Europy ponownie giną ludzie, niszczone są miasta, tłumy uchodźców zmuszone są opuszczać swój kraj.

Zwykli ludzie na całym świecie są oburzeni zbrodniami, których dopuszcza się Putin. W świetle ostatnich wydarzeń Rosja jest często spisywana na straty jako beznadziejna. Cały naród jest naznaczony jako kraj barbarzyńców, kraj tyranów, kraj terrorystów.

I świat odgradza się od tego kraju. Odgradza się, niestety, nie tylko od rządzącego reżimu i jego popleczników. Wszędzie widzimy próby „zniesienia rosyjskiej kultury”. Dziś Czechow, Czajkowski, Tołstoj, którzy zmarli na długo przed tym, nim urodził się Putin, płacą cenę za nienawiść, wznieconą przez tyrana przeciw wszystkiemu, co rosyjskie.

Jednakże, wszyscy wiemy, że ten język pogardy i bojkotu nie prowadzi do niczego – nie zakończy wojny i nie skieruje Rosji z powrotem na drogę dobra. Zamiast tego zniechęci proeuropejskich Rosjan do wspólnej walki.

Wszystkim nam potrzebna jest starannie przemyślana, klarowna strategia znormalizowania Rosji. I jedynym sposobem na jej wypracowanie jest współpraca ze zwykłymi Rosjanami.

Wykonujecie doskonałą pracę pomagając Ukrainie i Ukraińcom w tych mrocznych czasach agresji i wojny. Wielu Rosjan w Europie robi to samo. Niektórzy z nas wstąpili w szeregi armii ukraińskiej by walczyć z najeźdźcami.

Przywódcy światowi coraz lepiej rozumieją to, co powtarzaliśmy od zawsze: Putin nie powinien pozostać u władzy. Im dłużej utrzymuje się jego reżim, tym bardziej jest niebezpieczny dla całego świata. Wyzwolenie terytorium Ukrainy nie wystarczy do zapewnienia bezpieczeństwa.

Dlatego chcemy wyrazić wdzięczność za wsparcie, jakie nam okazujecie, aby znaleźć nowe metody unieszkodliwiania płynącego z Kremla zagrożenia dla ludzkości. Utworzenie Kongresu Deputowanych Ludowych jest żywym przykładem tego, że zwykli Rosjanie nie tylko istnieją, ale naprawdę pracują w celu stworzenia lepszej i demokratycznej przyszłości Rosji i całego świata.

Prosimy was tylko o jedno: przestańcie myśleć o Putinie jak o przedstawicielu Rosjan. Jest oszustem, bandytą, mordercą i faszystą, a tacy ludzie nie mają narodowości. Uzurpował sobie władzę już dawno temu poprzez terror i konspirację, i nie powinien być uważany za legalnego przywódcę Federacji Rosyjskiej.

My, Kongres Deputowanych Ludowych, przywrócimy rosyjską państwowość tak, by nie stanowiła zagrożenia dla swoich sąsiadów i dla samych Rosjan. Zaufajcie nam i wesprzyjcie nasz plan!

Członkowie Kongresu Deputowanych Ludowych (59 deputowanych z 32 obwodów Rosji)

Kongres Deputowanych Ludowych

 

Kongres Deputowanych Ludowych – parlament tymczasowy powołany z inicjatywy 59 rosyjskich posłów różnych szczebli – od federalnych po gminne – w celu realizacji uprawnień władzy ustawodawczej po ostatecznym upadku reżimu uzurpującego władzę Władimira Putina.

W obecnej sytuacji, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie demokratycznych wyborów w Rosji, członkowie Zgromadzenia Federalnego, regionalnych organów ustawodawczych, deputowani gminni oraz wybrani przedstawiciele władzy wykonawczej są jedynymi przedstawicielami społeczeństwa i państwa posiadającymi legitymację demokratyczną uzyskaną od obywateli rosyjskich – swoich wyborców. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, po faktycznym zakazie legalnej działalności politycznej w Federacji Rosyjskiej, są oni obecnie jedynymi legalnymi posiadaczami władzy w Rosji.

Przedstawiciele państwowi posiadający takie uzasadnione pełnomocnictwo, powinni dziś wypełnić swój obowiązek przed elektoratem, przed wszystkimi obywatelami Rosji, przed swoim krajem i przyszłymi pokoleniami. Istotą tych zobowiązań jest stworzenie legalnego ośrodka władzy, który w przyszłości zbuduje Rząd Jedności Narodowej i struktury władzy Wolnej Rosji, a te z kolei, zapewnią wszystko, co niezbędne do legalnego i demokratycznego przywrócenia rosyjskiej państwowości.

Kongres Deputowanych Ludowych będzie pełnił funkcje parlamentu Rosji od momentu odsunięcia od władzy reżimu Putina do zakończenia okresu przejściowego, w trakcie którego na nowo ustanowiony będzie system polityczny Rosji i wybrane legalne władze. Następnie Kongres zostanie rozwiązany, a jego postanowienia będą musiały być zatwierdzone przez nowy parlament.

W dniach 4-7 listopada 2022 w miejscowości Jabłonna pod Warszawą, odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Kongresu. Przyjęte zostały:

  • Deklaracja założycielska Kongresu, wyznaczająca jednoczącą wizję dla wszystkich delegatów;
  • Ustawa o Parlamencie Tymczasowym, określająca podstawy prawne działania Kongresu;
  • Ustawa o Ruchu Oporu, określająca ramy samoorganizacyjne i prawne pracy ruchu protestu w Ojczyźnie i poza nią;
  • Lista priorytetowych przepisów, które należy wprowadzić w życie natychmiast po zmianie władzy, w tym ustawa o pokoju, ustawa o lustracji, ustawa o wolności gospodarczej, ustawa o wolności słowa i inne ważne decyzje;

Kongres Deputowanych Ludowych zwołał grupę roboczą w celu opracowania koncepcji nowej Konstytucji Rosji.

Podczas pierwszego Kongresu przyjęto również decyzję o zawarciu porozumienia o utworzeniu Międzynarodowej Unii Antyautorytarnej, w celu koordynowania walki z reżimami autorytarnymi na całym terytorium postradzieckim.

Dodatkowo Kongres zwrócił się do narodów rosyjskich, Ukrainy i świata, a także do parlamentów i rządów państw koalicji antyputinowskiej. Osobno Kongres wezwał przedstawicieli różnych ruchów politycznych rosyjskiej opozycji do współpracy przy w budowie przyszłego ustawodawstwa Rosji.

Demokracji i Prawa nie można odkładać „na przyszłość.” Demokracja i Prawo zaczynają się tu i teraz, a wraz z nimi, tu i teraz, zaczyna się nowa, Wolna Rosja. Ci, którzy mają prawowitą władzę, by położyć kamień węgielny pod fundamenty naszej przyszłości – przyszłości bez wojny i tyranii – nie tylko mogą, ale są zobowiązani to zrobić!

 

Obrady Kongresu oraz program zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://rusdep.org

Другие новости